Duurzaamheid

SoulWood® is de houtengevelbekleding met een ziel. Het geeft uw gebouw een warme uitstraling wat veel mensen aanspreekt. Wilt u een duurzame gevel van de hoogste kwaliteit dan kiest u voor SoulWood®.
De toekomst van onze en uw kinderen en kleinkinderen vinden wij erg belangrijk, we staan nu op een punt waar we echt een verschil kunnen maken en dit doen wij dan natuurlijk ook graag!
Het hout wat wij gebruiken halen wij alleen uit FSC® of PEFC™ gecertificeerde bossen en we gebruiken alleen de beste kwaliteit; zodat de geveldelen zo lang mogelijk mee kunnen gaan of op een andere manier hergebruikt kunnen worden.

Milieu

Zoals in de media vaak wordt geschreven staat het er niet goed voor met onze wereld, de zeespiegel stijgt als gevolg van de opwarming van de aarde en de mensheid produceert meer vervuiling dan de aarde en haar atmosfeer kan verwerken. Dit wordt veroorzaakt door onder andere industriële vervuiling, gebruik van energie intensieve materialen (staal, beton en kunststof) onze wijze van landbouw en ontbossing. Het Global Carbon project schat dat de mens een bijdrage levert van ongeveer 39 miljard ton CO2 per jaar, waarvan flora en fauna ongeveer 21 miljard absorberen. Dit houdt in dat ongeveer 18 miljard ton vrij in de atmosfeer blijft en wat de opwarming van de aarde erger maakt.
De bouwsector zoals we die nu kennen is een groot onderdeel van het probleem, hier wordt ongeveer 40% van de totale energievraag en 36% van de broeikasgasemissies geproduceerd.
Laten we eens kijken naar wat de productie van cement en staal al teweeg brengt; wanneer we cement produceren zorgt dit voor ongeveer 5% van de broeikasgassen en de ijzer- en staalindustrie neemt ongeveer 19% tot zijn rekening.

Voordelen gebruik hout

Om alle CO2 uitstoot van onder andere de bouw te verminderen is hout de beste alternatieve grondstof voor staal en beton.
Een boom heeft CO2 nodig om te kunnen groeien en zorgt er daarbij ook dat CO2 omgezet wordt naar zuurstof. Bomen slaan onze uitstoot jarenlang op en komt pas vrij wanneer wij het bijvoorbeeld verbranden of verpulveren. Het levert de mens veel op om hout als heel product te gebruiken, wat we met SoulWood® gevelbekleding natuurlijk ook doen. Daarbij bespreken we graag de wensen met u om daarbij ook zo min mogelijk afval te genereren.

Beheer bos

Het hout wat wij als SoulWood® gebruiken is uitsluitend FSC® of PEFC™ gecertificeerd, wij geloven dat een bos op een duurzame en verantwoorde manier beheerd moet worden om ons zo lang mogelijk van hout te kunnen voorzien.
Bosbescherming door FSC® en PEFC™ voorkomt dat CO2, dat in de loop van tientallen en honderden jaren door het bos is opgenomen, vrijkomt in de atmosfeer. Gemiddeld is tussen de 200 en 300 ton CO₂opgeslagen in een hectare bos.

Hergebruik hout

Er zijn verschillende manieren om hout een tweede leven te geven, zoals de cradle to cradle manier of recycling.
Wanneer met het heeft over de term Cradle to cradle wordt bedoeld dat het nieuwe product dezelfde waarde houdt of erop vooruit gaat, dit wordt upcyclen genoemd.
Hout kan hier op een heel goede manier worden gebruikt, bijvoorbeeld door hout uit de bouw nieuwe geveldelen of meubelen. Bestaande geveldelen kunnen ook weer hergebruikt worden wanneer deze op een zorgvuldige manier gedemonteerd worden.

Om op een duurzame manier bezig te zijn met onze toekomst is hout de uitkomst!

Het is een hernieuwbaar product, zolang we op een duurzame manier omgaan met onze bossen. Het Hout slaat CO2 op en tijdens het verwerken ontstaat er nauwelijks nieuwe uitstoot en het is in de bouw voor alle onderdelen bij de vervaardiging van gebouwen toe te passen, van CLT delen tot onze SoulWood® geveldelen.

Bereken hoeveel CO2 wordt opgeslagen in uw houtproducten:
Share This